• image
 • image
 • image

O projektu

Stara Planina -  Nova mreža

Оpšti cilј prојеktа је:

 • „Dа unаprеdi kаpаcitеt rеgiоnа za bаvljenjе klјučnim pitаnjimа putem zajedničkih rеsursa i rаzmеnom infоrmаciја i iskustаvа“.
 • „Dа dоprinеsе јаčoj intеgrаciјi tеritоriјe što će оbеzbеditi urаvnоtеžеn i оdrživ rаzvој sa obe strane grаnice“.

Četiri klјučne oblasti za razvoj pograničnog regiona (okruzi Bor, Zaječar i Vidin) su:

 1. infrastruktura,
 2. polјoprivreda,
 3. životna sredina i
 4. turizam

Ove 4 oblasti se pojavlјuju kao prioriteti u:

 • Ažuriranom dokumentu za sprovođenje Okružne strategije razvoja Vidinskog okruga 2010-2013.  
 • Regionalnoj strategiji razvoja Timočke krajine (Borski i Zaječarski okrug) 2010 – 2015).

Sama baza znanja se sastoji od 3 pod-baze podataka:

 1. Planska i razvojna dokumenta iz regiona kao što su npr: lokalni planovi zaštite životne sredine, opštinski prostorni planovi, sektorske studije, akcioni planovi, master planovi, itd.
 2. Stručnjaci iz regiona. Iako u regionu postoji značajan broj stručnjaka, nema dovoljno dostupnih informacija o njima i njihovim poljima stručnosti. Kroz ovu pod-bazu biće mapirani profili stručnjaka iz najvažnijih oblasti razvoja;
 3. Istraživačke studije. Veliki broj istraživanja i studija koje se odnose na region nisu poznati u samom regionu i njihovi rezultati se ne koriste dovoljno. Brojne studije su izradjene u poslednje vreme, ali one se ulgavnom mogu naći samo u univerzitetskim centrima, gde su i izrađene. Ova pod-baza će ih prikupiti i učiniti dostupnim. Razna istraživanja, studije, doktorske disertacije i magistarski radovi od značaja za region biće mapirani.