Търсачка

   

  Цели на проекта:

  Обща цел: Да се запази и подобри качеството на почвите в граничните области Видин и Зайчар.

  Конкретна цел: Подобряване на капацитета в областите Видин и Зайчар с цел съвместно справяне с опазването и подобряването на качеството на почвите, изложени на замърсяване, причинено от човешката дейност.

  Дейности по проекта:

  1. Стартиращи - конференции
  2. Разработване на Ръководството за опа-зване на почвите.
  3. Обучение за опазване на почвата.
  4. Трансгранична Конференция за опазване на почвите.
  5. Разработване на трансграничен план за действие за опазване на почвите.
  6. Трансгранична Работна Група за опазване на почвите.
  7. Разработване на Уеб Базирани инструменти за опазване на почвата.
  8. Заключителна конференция по проекта.

  Целеви групи:

  • Областни и местни публични админи-страции и организации от областите Видин и Зайчар.
  • Структури на гражданското общество
  • Икономически оператори, работещи в областта на околната среда и земеделието.
  • Участници в дейности за изграждане на капацитет.

  Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата затрансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020.

  Този уебсайт е създаден със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия Interreg-IPA, CCI No 2014TC16I5CB007. 007. Съдържанието на website е отговорност единствено на Регионална агенција за развој источне Србије – РАРИС по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

   

  Trg oslobođenja bb
  19000 Zaječar, Serbia

  phone/fax. +381 (0)19 426 376
  phone/fax. +381 (0)19 426 377

  e-mail. office@raris.org
  web. www.raris.org

  Ул. „Георги Димитров” № 1
  3840 Boinica, Bulgaria

  phone. +359 (0) 886 46 25 73
  fax. +359 (0) 9333 24 36

  e-mail. boinica@mail.orbitel.bg
  web. obshtina-boinica.com

  © 2020. Soil preservation initiative. All Rights Reserved.