Заглавие на проекта

  ИНИЦИАТИВА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ СЕГА – ИОПС

  Водещ партньор

  РАРИС – Регионална Агенция за Развитие на Източна Сърбия

  Други партньор/и

  Община Бойница /България

  Цели на проекта

  Обща цел: Да се запази и подобри качеството на почвите в областите Видин и Зайчар в Трансграничния регион.

  Конкретна цел: Повишен капацитет във областите Видин и Зайчар за съвместно справяне с опазването и подобряването на качеството на почвите, изложени на замърсяване, причинено от човешки дейности.

  Дейности по проекта
  1. Стартираща конференция
  2. Разработване на Наръчник за опазване на почвата
  3. Обучение за защита на почвата
  4. Транс-гранична конференция за защита на почвата
  5. Разработване на транс-граничен план за действие за защита на почвата
  6. Транс-гранична работна група за опазване на почвата
  7. Разработване на интернет-базиран инструментариум за защита на почвата
  8. Заключителна конференция по Проекта
  Целеви Групи
  • Областни и местни държавни администрации и организации от областите Видин и Зайчар.
  • Структури на Гражданското Общество
  • Икономически оператори, активни в околната среда и земделието.
  • Участници в дейности за изграждане на капацитет.

  Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата затрансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020.

  Този уебсайт е създаден със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия Interreg-IPA, CCI No 2014TC16I5CB007. 007. Съдържанието на website е отговорност единствено на Регионална агенција за развој источне Србије – РАРИС по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

   

  Trg oslobođenja bb
  19000 Zaječar, Serbia

  phone/fax. +381 (0)19 426 376
  phone/fax. +381 (0)19 426 377

  e-mail. office@raris.org
  web. www.raris.org

  Ул. „Георги Димитров” № 1
  3840 Boinica, Bulgaria

  phone. +359 (0) 886 46 25 73
  fax. +359 (0) 9333 24 36

  e-mail. boinica@mail.orbitel.bg
  web. obshtina-boinica.com

  © 2020. Soil preservation initiative. All Rights Reserved.