Pretraživač

  Stručnjaci - Srbija  CV   Stručnjaci - Bugarska  CV
  Dijana Miljković   Debora Dimitrova
  Anita Demiri   Gabriela Lalova
  Dalibor Stanojević    Gabriela Tončeva 
  Dejan Stefanović    Gergana Vladimirova 
  Dijana Dijanović    Katya Kamenova Yordanova
  Dragan Đorđević    Malinka Todorova
  Dragan Kolčić   Milen Kuzmanov
  Mina Novaković    Penko Nacov Iliev
  Miroslava Marić    Savin Kirilov
  Nikola Stojković    Tana Colova
  Rada Jovanović   Valia Dekova
  Rade Stojčić    Violeta Georgieva
  Slađana Stojanović    Vladimir Petkov
  Slavica Dželatović    Bogdana Kirilova
  Srđan Cvetković    Danijela Cekova
  Valentina Aleksić    Gerogi Kuzmanov
  Vlada Rakić    Iliana Stojanova
  Vladica Stefanović       
  Živorad Jovanović       

  Projekat je kofinansiran od EU kroz Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Program.

  Ovaj web platforma napravljena je uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove internet prezentacije je RARIS – Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

   

  Trg oslobođenja bb
  19000 Zaječar, Srbija

  tel/fax. +381 (0)19 426 376
  tel/fax. +381 (0)19 426 377

  e-mail. office@raris.org
  web. www.raris.org

  Ул. „Георги Димитров” № 1
  3840 Bojnica, Bugarska

  tel. +359 (0) 886 46 25 73
  fax. +359 (0) 9333 24 36

  e-mail. boinica@mail.orbitel.bg
  web. obshtina-boinica.com

  © 2020. Inicijativa za zaštitu zemljišta. Sva prava zadržana.