През последните десетилетия, човечеството се изправя пред нарастващо замърсяване на околната среда и нейните елементи. В допълнение към естественото замърсяване чрез процесите, протичащи в атмосферата, литосферата и хидросферата, от средата на 20-ти век с нарастващо влияние е и антропогенното, т.е. човешкото влияние. Първите сигнали за това тревожно явление бяха изразени чрез намаляване на биоразнообразието и изменението на климата. И това са големи предупредителни знаци. Изправен пред това, човекът реши да опита да поправи грешките си. Как да го направи? – Лесно, четири много ясни стъпки: наблюдение, измерване, размисъл, решителност.

  Горещият въпрос за спиране на по-нататъшната деградация и след това на опазването на околната среда се основава на необходимостта от идентифициране на източниците на замърсяване, тоест създаване на система за мониторинг - мониторинг на замърсяването на околната среда. Въз основа на резултатите от мониторинга трябва да се вземат мерки за спиране на по-нататъшното замърсяване, за възстановяване на опустошената околна среда и най-вече на почвата, борба за стабилизиране на възстановената почва и връщането и в оптимално състояние. Наред с преките мерки е необходимо да се засили, и в по-голяма степен да се развие осведомеността за средата, в която живеем и която ще оставим на своите потомци чрез образование и възпитание, от предучилищното образование до висшето образование. Също така, обществеността е необходима за откриване на проблеми и решаването им, както и за защита на „упражняващите тормоз“, защото интересът на всички е един и същ, здравословна среда, в която да живеем и преследваме целите си.

  Накратко, за да се поддържа или повиши нивото на почвената органична материя, вложените органични вещества трябва да отговарят или да надвишават разлагането на органичната материя. В същото време здравите култури могат да бъдат ценен източник на органични вещества, а остатъците от културите трябва да бъдат върнати в почвата - колкото е възможно повече.

  Комбинирането на гореспоменатите превантивни и рестриктивни мерки, като спазването на законодателството, сред което е и принципът „замърсителят плаща“, постига целта, намалява замърсяването и създава по-здравословна среда. Всичко това е насочено за гарантиране, че днес и през следващите десетилетия гражданите на цялата планета Земя ще живеят в безопасна и здравословна среда, която се управлява по начин, който спазва екологичните ограничения и гарантира устойчивостта на околната среда. Визията за 2050г. от Общата Програма за Действие в областта на Околната среда на ЕС: „През 2050г. живеем добре, в рамките на екологичните ограничения на планетата. Нашият напредък и здравословна среда идват от иновативна, кръгова икономика, в която нищо не се изхвърля и където природните ресурси се управляват по устойчив начин, а биологичното разнообразие се съхранява, оценява и възстановява по начини, които засилват устойчивостта на нашето общество “.

  "Нека защитаваме земята и природата, защото не сме ги наследили от нашите дядовци и бащи, а сме ги взели назаем от нашите наследници."

  (Седящият Бик)


  Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата затрансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020.

  Този уебсайт е създаден със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия Interreg-IPA, CCI No 2014TC16I5CB007. 007. Съдържанието на website е отговорност единствено на Регионална агенција за развој источне Србије – РАРИС по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

   

  Trg oslobođenja bb
  19000 Zaječar, Serbia

  phone/fax. +381 (0)19 426 376
  phone/fax. +381 (0)19 426 377

  e-mail. office@raris.org
  web. www.raris.org

  Ул. „Георги Димитров” № 1
  3840 Boinica, Bulgaria

  phone. +359 (0) 886 46 25 73
  fax. +359 (0) 9333 24 36

  e-mail. boinica@mail.orbitel.bg
  web. obshtina-boinica.com

  © 2020. Soil preservation initiative. All Rights Reserved.